#SKE48 22ndシングル「 #無意識の色 」発売を記念してZepp Nagoyaにてミニライブが開催!【昼公演】