【SKE】鎌田菜月「仕事で初対面の人に聞かれるのは『総選挙何位ですか?』世間の48Gメンバーへの基準は総選挙」